Åpen dag

 

Tidspunkt: Torsdag 5. april, 18.00–20.00
Sted: Rudolf Steinerskolen i Lørenskog
Agenda: Smakebiter på undervisningsøkter i ulike fag

Ditt barn skal tilbringe omtrent 12 000 timer på skolen de neste ti årene. Disse timene er viktige. Gjør et aktivt valg for ditt barns skolegang!

Steinerskolen har ambisiøse læringsmål for hver elev. Vi vet at kreativ problemløsning, kritisk tenkning og evnen til å stille nye spørsmål er kompetanse som er viktig i fremtidens arbeidsmarked. Vi har fokus på dybdelæring. På steinerskolen lærer elevene gjennom teori, praktisk arbeid og kunstnerisk tilnærming til fagstoffet. Gjennom varierte arbeidsmetoder motiveres elevene for mer læring.

Steinerskolens læreplan er godkjent av Kunnskapsdepartementet. Det faglige utbyttet for elevene etter tiende trinn tilsvarer nivået ved offentlig skole. Det er likevel store forskjeller mellom offentlig skole og steinerskolen i pedagogikk, fagstoff, timeplaner og arbeidsmetoder.

Vi har en svært godt kvalifisert lærerstab. Det er viktig for oss at hver elev blir sett og respektert. Vi vil gjerne presentere oss for deg, og vi ønsker deg velkommen til åpen dag. Barna er selvsagt også velkomne!

 

Eurytmifestival 2018

Plakat

Prosjektleder: Tatiana Magnussen  | 

 

Videregående opplæring

Her kan du laste ned Opplæringskatalogen – Videregående opplæring i Akershus 2018–2019.

For ytterligere informasjon, se nettsidene til Inntakskontoret i Akershus.

 

Vil du at ditt barn skal
være barn litt lenger?

Brosjyreforside

Læring gjennom lek –  Spørsmålstegn. Ja, det er der vi begynner. Med en myk overgang fra det å være barn til det å mestre livet. Steinerskole­forbundet setter tankevekkende ord på det i sin brosjyre «La barn være barn. Velkommen til skolestart!»

Les om vår pedagogikk, spør oss om vår metodikk, skolestart og hvordan fritidsordningen vår gjør overgangen fra foreldres hektiske hverdag og barnets skoleslutt til ettermiddagens og kveldens samvær, harmonisk. Vi har ledige plasser for kommende 1.-klassinger; kontakt oss!

 

Velkommen til Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Høyt oppe på toppen av en ås inn mot Østmarka ligger Rudolf Steinerskolen i Lørenskog.

Med utsikt over skog og mark er skolen omkranset av rekkehus og småhus i et trafikksanert og trivelig miljø, like utenfor Oslos bygrense.

Skolebygningene følger naturens linjer og former seg organisk inn i landskapet. Hvert klasserom har sin egenart og et læringsmiljø som er harmonisk tilpasset barnas og de unges utviklingsbehov på de ulike alderstrinn.